نظرسنجی

آیا شما از خُرخُر و وقفه تنفسي رنج می برید ؟
 

ترافيک سايت

سایت پذیرای 4 مهمان آنلاین


Designed by:
Soshianet

پرینت ایمیل

سل حنجره   "Tuberculosis  of Larynx"

و معرفی يک مورد از سل حنجره اوليه

 

سل هنوز شايع ترين بيماري گرانولوماتوز حنجره مي باشد که اغلب به دنبال بيماري شديد ريوي عارض مي گردد که ناشي از تماس ترشحات ريه به حنجره است . ولي گاهي به صورت اوليه از طريق استنشاق مستقيم يا سرايت از مسير خون يا لنفاتيک ها مي باشد.

در گذشته اکثرا در افراد جوان بخصوص در سن 20-40 ولي در سال هاي اخير اغلب در افراد مسن بروز کرده است.

علائم بروز به صورت خشونت صدا که گاهي منجر به ديسفوني يا آفوني منجر مي گردد.عسر البلع ، درد به هنگام بلع يا در مواقع صحبت کردن ، سرفه ، کاهش وزن ، گاهي تب ، ضعف ، تعريق شبانه ، خلط موکوپرولان است.

تست PPD مثبت ، علائم ريوي در راديوگرافي قفسه ي صدري و يافته هايي مانند ضخامت حاشيه اپي گلوت بدون گرفتاري فضاي جلوي اپي گلوت و فضاي چربي پارافارنژه که اکثرا دو طرفه مي باشد در سي تي اسکن نمايان است که بر خلاف کارسينوماي حنجره که اکثرا گرفتاري يک طرفه  با درگيري فضاي جلوي اپي گلوت و فضاهاي چربي پارافارنژه يا توده هاي زير مخاطي و تخريب غضروفي و دست اندازي خارج حنجره اي را نشان مي دهد.

دو نوع باليني دارد: اگزوداتيوExudative  و پروداکتيو Productive در معاينه ي حنجره گلوتين ، فضاي بين آرتينوئيد ها و سطح حنجره اي اپي گلوت شايع ترين محل در گيري مي باشد.در ابتدا تورم و قرمزي توبرکول هاي جانبي آرتينوئيد ها و قسمت هاي خلفي طناب هاي صوتي همراه اگزوداي زرد رنگ ، تورم و قرمزي سطح حنجره اي اپي گلوت گاهي ارتشاح و تورم کانوني در يک طناب صوتي شبيه دوک  Spindle Shape  ، رنگ پريدگي مخاطي در ساير نواحي حلقي دهاني ناشي از کم خوني . درمرحله ي بعد ندول هاي زرد رنگ مجزا در زير مخاط سالم در ناحيه بين آرتينوئيد ها  و ناحيه اپي گلوت تظاهر مي کند.زخم روي زوائد صوتي آرتينوئيد ها که به قسمت هاي جلوتر هم سرايت مي کند.زخم با ترشحات خشن خاکستري کثيف پوشيده شده و منظره ي موش خوردگي را مجسم مي کند.به سبب خيز و رنگ پريدگي اپي گلوت و نواحي آرتينوئيدي گاهي منظره ي شفاف را نشان مي دهد که به اپي گلوت عمامه اي يا دستاري Turban يا شبيه به شکل قلب نمايان مي گردد.در مراحل انتهايي مخلوطي از تغييرات به صورت خيز، زخم ،گرانولاسيون ،توبرکولوما ، فلج طناب هاي صوتي  ناشي از ارتشاح عضلاني يا ثابت شدن مفصل کريکوآريتينوئيد ،گاهي عوارض پلور يا مدياستن يا بروز فلج طناب صوتي ناشي از گرفتاري عصب راجعه  خصوصا سمت چپ را به دنبال دارد .هر چند مشاهده ي مراحل نهايي به سبب درمان هاي ضد سل نادر مي باشد اکثرا بعد از درمان از حنجره ي نرمال تا چسبندگي و فيبروز بين آرتينوئيدي يا ثابت شدن يک طرفه يا دو طرفه  طنلب هاي صوتي امکان پذير مي باشد.

نوع اگزوداتيو را بايد از لارنژيت هاي مزمن غير اختصاصي و نوع پروداکتيو (اولسراتيو) را ازلوپوس ولگاريس، سيفليس و کارسينوما افتراق داد.

تشخيص با مشاهده باسيل سل (اسيد فاست) در بررسي مستقيم خلط با شستشوي ترشحات معده يا نمونه بيوپسي که به روش Ziel-Neelsen رنگ آميزي گردد ميسر است.گاهي پراکندگي و کم بودن عامل بيماري نياز به چند بار بررسي دارد در صورت مشکوک بودن صلاح بر کشت يا بررسي گرانولوم هاي کازئيفيه در بيوپسي مي باشد.

درمان بايد شامل موارد زير باشد:

 • 1. درمان هاي دارويي و منفي شدن خلط از باسيل سل
 • 2. درمان هاي جراحي
 • 3. درمان هاي توان بخشي

درمان هاي دارويي شامل داروهاي ضد سل مانند  ,Ethambutol,Rifampicin ,Isoniazid ,Streptomycin Pyrazinamid و داروهاي ديگر . جواب بسيار سريع بوده و درد در عرض چند روز و زخم ها بعد از چند هفته بهبود مي يابند .در مواردي که عوارض حنجره اي مانند گرانولاسيون ،نامنظمي طناب هاي صوتي ،فيبروز و چسبندگي و تنگي ايجاد شده باشد دخالت هاي جراحي مانند الکتروکوتر ،روش راديو فرکانسي ، ليزرهاي Co2 و Diod تا آرتينوئيدکتومي يا فنوسرجري مورد دارد.

معرفي يک مورد دوشيزه دانشجو متولد 1368 ، قد 160 سانتي متر با وزن 45 کيلوگرم ، رنگ پريده و آنميک با خشونت صدا ، بي حالي ، تب گهگاه ، تعريق و کاهش وزن از 5 ماه قبل که در مراجعات مکرر به مراکز درماني به عنوان لارنژيت مزمن داروهاي مختلف تجويز شده است . در معاينه غير از رنگ پريدگي و بي حالي فاقد تب ، نبض 75 در دقيقه و فشار خون  سمع ريتين طبيعي ،گوش و گلو و بيني نکته ي مرضي نداشت ولي در لارنگوسکپي غير مستقيم ترشحات موکوپرولان کثيف در ناحيه سوپراگلوتيک ، گلوتيک و اينفرا گلوتيک مشاهده مي گرديد  و تورم در سطح حنجره اي اپي گلوت با تورم و قرمزي کانوني بين آريتينوئيد ها و طناب هاي صوتي را نشان مي داد.

در بررسي هاي پارا کلينيک :

W.B.C =10000  ، Neut.=69% ، Lym.=22% ،ESR=50 ، PPD=55mm

HIV= negative, Chest X-Ray=normal

در بررسي مستقيم از ترشحات خلطي جهت باسيل سل AFB=positive  

درمان با 4 دارو  Isoniazid  ، Rifampicin ، Pyrazinamid ، Etambutol و داروي کمکي Pyridon  ((Vit.B6 شروع شد. آزمايش خلط از ماه دوم منفي گزارش شد و علائم موجود حنجره اي در ماه دوم کاملا بهبود يافته بود که جهت توانبخشي به مرکز گفتار درماني ارجاع شد .در زير تصوير لارنگو ويدئوسکوپي قبل و دو ماه بعد از درمان مشاهده مي گردد.

 

 

شکل 1 -  تست P.P.D بيمار

 

 

شکل 2- نماي ويديو لارنگوسکوپي بيمار قبل از درمان

 

 

شکل 3- نماي ويديو لارنگوسکوپي بيمار دو ماه بعد از درمان

 

 

 


References:

 • 1- Cummings, Otolaryngology head and neck surgery, 1998
 • 2- Ballenger, Disease of the nose, throat, ear, head & neck, 1991
 • 3- Primary tuberculosis of larynx, Anil Mehndiratta1, Pravin Bhat, Lamartine D'Costa, A.M. Mesquita1and Nisha Nadkarni , Ind J Tub, 1997. 44.211
 • 4- Clinical manifestation of Laryngeal Tuberculosis, H A Abdalla, N Ahmed, Vol 2, No 4,2007
 • 5- Tuberculosis of Larynx, Andrew Wylie, Proceedings of the royal society of medicine, 1931 December; 25(2): 231-232
 • 6- Tuberculosis of the larynx, Elphinstone, John, Rabie, Ibrahim, Australian Journal of Oto-Laryngology, Jan 1999
 • 7- Tuberculosis of the Larynx-Its Diagnosis and Treatment A Plea for Closer Co-operation Between the Physician and Laryngologist, R. S. Pentecost, Can Med Assoc J. 1924 August; 14(8): 674-679.
 • 8- Laryngeal Tuberculosis Clinically Similar To Laryngeal Cancer: Report Of 3 Cases, Aziz Mustafa, The Internet Journal of Otorhinolaryngology. 2006 Volume 4 Number 2

 

 

دکتر علي اصغر دوست

جراح و متخصص گوش و گلو و بينی

دی کلينينيک و مرکز جراحی ميرداماد